Vang Trang Khoc

No.: 0014288
Vang Trang Khoc

Download Sheet Music Vang Trang Khoc

Vang Trang Khoc Related Videos

Vang Trang Khoc Introduction

}

Free Vang Trang Khoc piano sheet music is provided for you. So if you like it, just download it here. Enjoy It!


Vang Trang Khoc was composed by Nguyen Van Chung, a famous young musician in Vietnam. This song is known as the most sad online song of 2007 and won the 2007 champion song. It has been covered in seven Southeast Asian countries, China and the United States (mainly Vietnamese).


The Chinese cover version is "Moon Sea", sung by the group Qi Yue Qi.

The Lyrics of Vang Trang Khoc:

Đã không còn người yêu hỡi
Ngày xưa ấy đôi ta bęn nhau không rời
Ngồi trên cát nhìn biển đęm
Hát vu vő mấy câu tình ca
Trái tim buồn vì thương nhớ
Vì đau xót sao đôi ta mau chia lěa
Đời giông bão nhiều đắng cay
Cuốn trôi mau biết đâu těnh nồng
Thì thôi em đừng mong nhớ
Đừng thương tiếc chi thêm đau lňng
Těnh chúng ta đă phôi pha
Em vŕ anh mỗi người một nơi
Ngồi nơi đây měnh đơn côi
Vầng trăng khóc sao rơi sông dŕi
Tiếc cho tôi tiếc cho người
Và cho bao yêu thương đă trao
Gió đông buồn
Khóc chi người vì anh biết
Nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường
Tình yêu đến chợt bỏ đi
Mấy ai vui với nhau muôn đời
Chắc khi nào tìm duyên mới
Thì anh sẽ mau quên đi bao ân těnh
Vŕ em chúc ngýời mới quen
Sẽ bên anh yêu anh thật lòng
Thì thôi em đừng mong nhớ
Đừng thương tiếc chi thêm đau lňng
Těnh chúng ta đă phôi pha
Em vŕ anh mỗi người một nơi
Ngŕy mai sau dů gặp nhau
Thì xin hãy cho nhau một lời
Để không quên những êm đềm
Mà tình yêu khi xưa đă trao
Giấc mơ đầu
Đã không còn người yêu hỡi
Ngày xưa ấy đôi ta bęn nhau không rời
Ngồi trên cát nhìn biển đęm
Hát vu vő mấy câu tình ca
Trái tim buồn vì thương nhớ
Vì đau xót sao đôi ta mau chia lěa
Đời giông bão nhiều đắng cay
Cuốn trôi mau biết đâu těnh nồng
Thì thôi em đừng mong nhớ
Đừng thương tiếc chi thêm đau lňng
Těnh chúng ta đă phôi pha
Em vŕ anh mỗi người một nơi
Ngồi nơi đây měnh đơn côi
Vầng trăng khóc sao rơi sông dŕi
Tiếc cho tôi tiếc cho người
Và cho bao yêu thương đă trao
Gió đông buồn
Thì thôi em đừng mong nhớ
Đừng thương tiếc chi thêm đau lňng
Těnh chúng ta đă phôi pha
Em vŕ anh mỗi người một nơi
Ngŕy mai sau dů gặp nhau
Thì xin hãy cho nhau một lời
Để không quên những êm đềm
Mà tình yêu khi xưa đă trao
Giấc mơ đầu

Vang Trang Khoc Stave Preview ( Total 6 )

}

Vang Trang Khoc Numbered Musical Notation Preview ( Total 6 )

}

Vang Trang KhocPDF File

PDF Download
  • HD Piano Sheet
  • Zoom In and Out
  • Print without Distortion
  • Apply for PC and Mobile Device
  PDF File

* Please open with PDF reader.

Vang Trang Khoc-Leave a comment

Username: Password: Register